ArcheAge Wiki
Advertisement

ArcheAge jest domem dla czterech głównych ras: duchowi Nuianie, sekretne Elfy zamieszkują Zachodni Kontynent, a koczowniczy Ferre i przebiegli Hariharanie urzędują na wschodzie. Więzi połączyły sąsiednie rasy, ale lojalność jest nie ustalona, zawsze komplikowana przez kapryśne żeglarstwo, handel i grabież urządzaną przez frakcję piratów.[1]

Grywalne rasy[ | ]

Nadchodzące rasy[ | ]

Niegrywalne/Niepotwierdzone rasy[ | ]

 • Wróżki
 • Zwróceni
 • Koboldy
 • Centaury


RacesCBT1

Ekran wyboru rasy w ArcheAge podczas CBT1

Źródła[ | ]

 1. Oficjalna strona Trionu - [1]
 2. Rasa Elfów na oficjalnej stronie - [2]
 3. Rasa Nuian na oficjalnej stronie - [3]
 4. Rasa Ferre na oficjalnej stronie - [4]
 5. Rasa Hariharan na oficjalnej stronie - [5]
 6. Zapowiedź - [6]
 7. Zapowiedź - [7]
Advertisement